Přeskočit na obsah

Celostní poradenství

fytoterapie s celostním přístupem

Co je to fytoterapie

Fytoterapie, z řeckých slov „fyton“ ~ rostlina a „therapeuein“ ~ pečovat, léčit, je využití léčivé síly rostlin k harmonizaci zdraví. Každá léčivá rostlina i houba (mykoterapie) obsahuje velké množství různých účinných látek a je takovou malou chemickou laboratoří.

Byliny, houby a jejich směsi můžeme na sebe nechat působit ve formě čajových nálevů, odvarů, tinktur, sirupů, sedacích i celotělových koupelí, obkladů, mastí, napářek, moxy nebo formou již hotových přípravků, např. plněné rostlinné kapsle, lisované tablety-wany apod.

Součástí fytoterapie jsou i bachovy květové esence, maceráty z květů rostlin, které harmonizují emoční stav, uschopňují nás v náročných životních situacích a napomáhají udržení vnitřního klidu.

definice fytoterapie

Celostní přístup ke zdraví

Celostní (holistický) přístup ke zdraví znamená, že při péči a léčbě bereme v úvahu celého člověka, tedy nejen fyzické tělo, ale mysl, ducha a emoce. Zaměřuje se na nápravu příčin disharmonických stavů v organismu, nikoliv pouze na zmírnění symptomů.

Nemoc-nerovnováhu považuje jako výsledek interakcí mezi faktory:

biologickými ~ genetické predispozice, konstituce, strava, spánek, fyzická kondice, životní prostředí, psychickými ~ emoce, myšlenky, chování, osobnostní rysy, sociálními ~ vztahy, kulturní a socioekonomické vlivy, spirituálními ~ uvědomění smyslu života, pocit naplnění, propojení s něčím, co nás přesahuje; nezaměňovat s náboženstvím.

celostní přístup ke zdravíSprávně zacílená celostní fytoterapie stojící na důkladné diagnostice člověka je účinnou přírodní metodou k znovunalezení fyzické i psychické vitality. Její hodnotu zvyšuje skutečnost, že má velké možnosti na poli prevence různých akutních i chronických onemocnění. Léčivé rostliny a houby dokáží mimo jiné přirozeně posilovat ozdravné schopnosti organismu a nastartovat tak samo-regenerační proces našeho těla.

Současně platí, že člověk, který se chce zcela uzdravit a nechce, aby se mu určité zdravotní potíže v budoucnu opakovaly, musí být ochoten pro své zdraví udělat něco víc, než jenom pasivně a bezmyšlenkovitě užívat preparáty… většinou je potřeba ve svém životě něco změnit a začít svému tělu a duši více naslouchat. Jinými slovy člověk je zodpovědný sám za své zdraví a musí být vždy partnerem ve své vlastní zdravotní péči.

S čím se na mě nejčastěji obracíte

dlouhotrvající únava a vyčerpanost
oslabená imunita
alergie různého typu
potíže se spánkem
ekzémy, akné a další kožní potíže
vracející se zánětlivá onemocnění
gynekologické potíže, poruchy menstruačního cyklu, potíže s otěhotněním
trávící potíže, pálení žáhy, tzv. knedlík v krku
tinnitus, pálení očí
vypadávání a špatná kvalita vlasů
nadváha, přibírání, otoky končetin
úzkosti, panické ataky
syndrom vyhoření
chronické bolesti (záda, hlava, podžebří…)
a další…

Jak probíhá diagnostika

V rámci fytoterapie používám diagnostiku dle tradiční čínské medicíny, která je celostní, holistická a snaží se nalézt kořeny našich zdravotních potíží. Využívá k tomu 5 důkladných diagnostických metod: pozorování, naslouchání, dotazování, vyšetření jazyka a pulsu. Dle potřeb zařazuji další nástroje a metody používané především v Health coachingu (koučink zdravého životního stylu) nebo psychosomatice. Vše probíhá v příjemné atmosféře u šálku dobrého bylinkového čaje. Důležité je, abyste se při konzultaci cítili pohodlně a v bezpečí.

Pozorování ~ zahrnuje pozorování konstituce člověka, pohyby, chování, emoce, reakce, stav pleti..atd.

Naslouchání ~ během rozhovoru vnímám změny v hlase, hloubku, důraz, sílu hlasu, emoční důraz apod.

Dotazování ~ nejobsáhlejší z metod, sofistikovaný systém 10 diagnostických okruhů otázek, při kterých zjišťuji, jak vaše tělo funguje, reaguje a s čím se potýká. Pokládám spoustu otázek, které mohou být pro někoho nezvyklé. Zajímá mě vaše životospráva, jak spíte, jak se stravujete, vyměšování, pocení, vnímání tepla a chladu, bolestí, u žen gynekologické záležitosti, atd.

Vyšetření jazyka ~ hodnotím jazyk pohledem, zaměřuji se na jeho jeho barvu, povlak, tvar, různé útvary, vlhkost apod. Podívám se i zespodu jazyka. Nijak však do dutiny ústní nezasahuji.

Vyšetření pulzu ~ jedná se o odebrání kvality pulsu pohmatem a nemá nic společného s měřením tlaku v západní medicíně. Na každé ruce ve třech pozicích a třech hloubkách vnímám sílu, pravidelnost, hloubku a další kvality pulsu.

Na základě diagnostiky mohu určit tzv. obraz nerovnováhy, který není totožný s diagnózou západní medicíny. Teprve poté mohu sestavit vhodná individuální doporučení k harmonizaci zdravotního stavu a k navrácení ztracené rovnováhy. Někdy je nalezení příčiny nerovnováhy jednoduchou záležitostí, ale většinou se více obrazů nerovnováh prolíná dohromady. Občas jde o velice složitou diagnostiku a je potřeba se zamyslet a vše znova zanalyzovat i po odchodu klienta.

Ode mě nedostanete pouze doporučení na vhodné byliny či houby a jejich dávkování, ale také komplexní doporučení v oblasti dietetiky – úpravy stravy, stimulace akupresurních bodů, pohybové a dechové techniky, práce s emocemi a další tipy včetně literatury dle vaší aktuální potřeby.

Do týdne od vstupní diagnostiky zasílám emailem písemné shrnutí celostních doporučení s možností krátké telefonické konzultace.


Před návštěvou

Týden před první návštěvou vám zašlu krátký diagnostický dotazník emailem a požádám o jeho vyplnění a zaslání zpět. Před každou návštěvou (1-2 dny) si nečistěte povlak jazyka a v den konzultace se vyvarujte konzumaci potravin, které mohou jazyk a jeho povlak zabarvit (např. káva, borůvky, řepa, ostružiny apod.). V opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení v rámci diagnostiky jazyka.

Vždy potřebuji znát seznam dlouhodobě užívaných léků a prosím ženy o upozornění v případě možného těhotenství.
Veškerá doporučení jsou brána jako doplňková, nikoliv nahrazující dosavadní léčbu, či péči praktického nebo jiného lékaře.

Ceník

vstupní diagnostika celostní fytoterapie

Vstupní diagnostika ~ diagnostika pěti metod, konkrétní celostní doporučení, výběr bylin a vitální hub, základní ošetření (stimulace akupresurních bodů, moxa)

+ detailní vypracování a zaslání doporučení (fyto-mykoterapie, dietetika, akupresura a další) v písemné formě emailem do týdne

1 600 Kč
(až 120 min)

dítě do 12 let 1200 Kč

kontrolní návštěva fytoterapie

Následná návštěva a konzultace ~ kontrolní diagnostika pěti metod, zhodnocení procesu harmonizace, konzultace, případná úprava fyto-mykoterapie, stimulace akupresurních bodů a moxování dle potřeb

+ na žádost zasílám emailem aktualizaci celostních doporučení (fyto-mykoterapie, dietetika, aku body) do 3 dnů.

Doporučuji absolvovat první kontrolní konzultaci po 6-8 týdnech po Vstupní diagnostice. Další následné konzultace dle potřeby klienta.

800 Kč
(do 60 min)

vitální houby a fytoterapie

Byliny, houby nebo jejich směsi ~ možno zakoupit či objednat přímo na konzultaci nebo vás odkážu do Tradiční lékárny na frýdeckém náměstí

dle navržené
fyto-mykoterapie

You cannot copy content of this page