Přeskočit na obsah

Celostní fyto-mykoterapie

Co je to fyto-mykoterapie

Fytoterapie, z řeckých slov „fyton“ ~ rostlina a „therapeuein“ ~ pečovat, léčit, je využití léčivé síly rostlin k harmonizaci zdraví. Každá léčivá rostlina i houba (mykoterapie) obsahuje velké množství různých účinných látek a je takovou malou chemickou laboratoří.

Byliny, houby a jejich směsi můžeme na sebe nechat působit ve formě čajových nálevů, odvarů, tinktur, sirupů, sedacích i celotělových koupelí, obkladů, mastí, napářek, moxy nebo formou již hotových přípravků, např. plněné rostlinné kapsle, lisované tablety-wany apod.

Součástí fytoterapie jsou i bachovy květové esence, maceráty z květů rostlin, které harmonizují emoční stav, uschopňují nás v náročných životních situacích a napomáhají udržení vnitřního klidu.

definice fytoterapie

Celostní přístup ke zdraví

Celostní (holistický) přístup ke zdraví znamená, že při péči a léčbě bereme v úvahu celého člověka, tedy nejen fyzické tělo, ale mysl, ducha a emoce. Zaměřuje se na nápravu příčin disharmonických stavů v organismu, nikoliv pouze na zmírnění symptomů.

Nemoc-nerovnováhu považuje jako výsledek interakcí mezi faktory:

biologickými ~ genetické predispozice, konstituce, strava, spánek, fyzická kondice, životní prostředí, psychickými ~ emoce, myšlenky, chování, osobnostní rysy, sociálními ~ vztahy, kulturní a socioekonomické vlivy, spirituálními ~ uvědomění smyslu života, pocit naplnění, propojení s něčím, co nás přesahuje; nezaměňovat s náboženstvím.

celostní přístup ke zdravíSprávně zacílená celostní fytoterapie stojící na důkladné diagnostice člověka je účinnou přírodní metodou k znovunalezení fyzické i psychické vitality. Její hodnotu zvyšuje skutečnost, že má velké možnosti na poli prevence různých akutních i chronických onemocnění. Léčivé rostliny a houby dokáží mimo jiné přirozeně posilovat ozdravné schopnosti organismu a nastartovat tak samo-regenerační proces našeho těla.

Současně platí, že člověk, který se chce zcela uzdravit a nechce, aby se mu určité zdravotní potíže v budoucnu opakovaly, musí být ochoten pro své zdraví udělat něco víc, než jenom pasivně a bezmyšlenkovitě užívat preparáty… většinou je potřeba ve svém životě něco změnit a začít svému tělu a duši více naslouchat. Jinými slovy člověk je zodpovědný sám za své zdraví a musí být vždy partnerem ve své vlastní zdravotní péči.

S čím se na mě nejčastěji obracíte

dlouhotrvající únava a vyčerpanost
oslabená imunita
alergie různého typu
potíže se spánkem
ekzémy, akné a další kožní potíže
vracející se zánětlivá onemocnění
gynekologické potíže, poruchy menstruačního cyklu, potíže s otěhotněním
trávící potíže, pálení žáhy, tzv. knedlík v krku
tinnitus, pálení očí
vypadávání a špatná kvalita vlasů
nadváha, přibírání, otoky končetin
úzkosti, panické ataky
syndrom vyhoření
chronické bolesti (záda, hlava, podžebří…)
a další…

Jak probíhá diagnostika

V rámci fytoterapie používám diagnostiku dle tradiční čínské medicíny, která je celostní, holistická a snaží se nalézt kořeny našich zdravotních potíží. Využívá k tomu 5 důkladných diagnostických metod: pozorování, naslouchání, dotazování, vyšetření jazyka a pulsu. Dle potřeb zařazuji další nástroje a metody používané především v Health coachingu (koučink zdravého životního stylu) nebo psychosomatice. Vše probíhá v příjemné atmosféře u šálku dobrého bylinkového čaje. Důležité je, abyste se při konzultaci cítili pohodlně a v bezpečí.

Pozorování ~ zahrnuje pozorování konstituce člověka, pohyby, chování, emoce, reakce, stav pleti..atd.

Naslouchání ~ během rozhovoru vnímám změny v hlase, hloubku, důraz, sílu hlasu, emoční důraz apod.

Dotazování ~ nejobsáhlejší z metod, sofistikovaný systém 10 diagnostických okruhů otázek, při kterých zjišťuji, jak vaše tělo funguje, reaguje a s čím se potýká. Pokládám spoustu otázek, které mohou být pro někoho nezvyklé. Zajímá mě vaše životospráva, jak spíte, jak se stravujete, vyměšování, pocení, vnímání tepla a chladu, bolestí, u žen gynekologické záležitosti, atd.

Vyšetření jazyka ~ hodnotím jazyk pohledem, zaměřuji se na jeho jeho barvu, povlak, tvar, různé útvary, vlhkost apod. Podívám se i zespodu jazyka. Nijak však do dutiny ústní nezasahuji.

Vyšetření pulzu ~ jedná se o odebrání kvality pulsu pohmatem a nemá nic společného s měřením tlaku v západní medicíně. Na každé ruce ve třech pozicích a třech hloubkách vnímám sílu, pravidelnost, hloubku a další kvality pulsu.

Na základě diagnostiky mohu určit tzv. obraz nerovnováhy, který není totožný s diagnózou západní medicíny. Teprve poté mohu sestavit vhodná individuální doporučení k harmonizaci zdravotního stavu a k navrácení ztracené rovnováhy. Někdy je nalezení příčiny nerovnováhy jednoduchou záležitostí, ale většinou se více obrazů nerovnováh prolíná dohromady. Občas jde o velice složitou diagnostiku a je potřeba se zamyslet a vše znova zanalyzovat i po odchodu klienta.

Ode mě nedostanete pouze doporučení na vhodné byliny či houby a jejich dávkování, ale také komplexní doporučení v oblasti dietetiky – úpravy stravy, stimulace akupresurních bodů, pohybové a dechové techniky, práce s emocemi a další tipy včetně literatury dle vaší aktuální potřeby.

Do týdne od vstupní diagnostiky zasílám emailem písemné shrnutí celostních doporučení s možností krátké telefonické konzultace.


Před návštěvou

Týden před první návštěvou vám zašlu krátký diagnostický dotazník emailem a požádám o jeho vyplnění a zaslání zpět. Před každou návštěvou (1-2 dny) si nečistěte povlak jazyka a v den konzultace se vyvarujte konzumaci potravin, které mohou jazyk a jeho povlak zabarvit (např. káva, borůvky, řepa, ostružiny apod.). V opačném případě by mohlo dojít ke zkreslení v rámci diagnostiky jazyka.

Vždy potřebuji znát seznam dlouhodobě užívaných léků a prosím ženy o upozornění v případě možného těhotenství.
Veškerá doporučení jsou brána jako doplňková, nikoliv nahrazující dosavadní léčbu, či péči praktického nebo jiného lékaře.

Ceník

platný od 1.11.2023

DŮLEŽITÉ INFO:

Aktuálně mám naplněnou kapacitu a nové klienty budu objednávat nejdříve od září 2024.
Stávající klienti, kteří mají za sebou Vstupní diagnostiku, se mohou na kontrolní konzultace objednávat bez omezení.
Děkuji za pochopení.

vstupní diagnostika celostní fytoterapie

Vstupní diagnostika ~ diagnostika pěti metod, konkrétní celostní doporučení, výběr bylin a vitální hub, základní ošetření (stimulace akupresurních bodů, moxa)

+ detailní vypracování a zaslání doporučení (fyto-mykoterapie, dietetika, akupresura a další) v písemné formě emailem do týdne

1 600 Kč
(až 120 min)

dítě do 12 let 1200 Kč

kontrolní návštěva fytoterapie

Kontrolní návštěva a konzultace ~ kontrolní diagnostika pěti metod, zhodnocení procesu harmonizace, konzultace, případná úprava fyto-mykoterapie, stimulace akupresurních bodů a moxování dle potřeb

+ na žádost zasílám emailem aktualizaci celostních doporučení (fyto-mykoterapie, dietetika, aku body) do 3 dnů.

Doporučuji absolvovat první kontrolní konzultaci po 6-8 týdnech po Vstupní diagnostice. Další následné konzultace dle potřeby klienta. V rámci udržení vitality a zdraví doporučuji si najít čas na osobní návštěvu a preventivní konzultaci 1-2x do roka.

800 Kč
(60 min)

vitální houby a fytoterapie

Byliny, houby nebo jejich směsi ~ možno zakoupit či objednat přímo na konzultaci nebo vás odkážu do Tradiční lékárny na frýdeckém náměstí.

dle navržené
fyto-mykoterapie

You cannot copy content of this page